kindplaatsen

Toename aantal kindplaatsen in kinderopvang

Eind september 2022 waren er circa 9.190 locaties kinderdagverblijven met gezamenlijk 307.662 kindplaatsen. Dat is een toenamen van circa 40 locaties met 4.000 kindplaatsen sinds eind februari 2022. Het aantal …