Toename aantal kindplaatsen in kinderopvang

Eind september 2022 waren er circa 9.190 locaties kinderdagverblijven met gezamenlijk 307.662 kindplaatsen. Dat is een toenamen van circa 40 locaties met 4.000 kindplaatsen sinds eind februari 2022. Het aantal houders nam met 8 toe tot 2.619 KDV-houders.

Voor de buitenschoolse opvang was er een toename van 169 locaties met 8.375 kindplaatsen tot een totaal van 7.827 locaties en 339.707 kindplaatsen, verspreid over 1.884 houders (toename van 18 houders).

Dit blijkt uit cijfers van Kinderopvang-Wijzer.nl. Deze publiceert regelmatig de “stand van zaken kinderdagverblijven” en “stand van zaken buitenschoolse opvang“.

De toename van het aantal kindplaatsen is niet perse toe te wijzen aan de nieuwe locaties. Het kan ook zo zijn dat bestaande locaties het aantal kindplaatsen heeft uitgebreid.

Inzetbaarheid kindplaatsen

Wat ook nog niet zichtbaar is, is in welke mate de kindplaatsen ook echt inzetbaar zijn. Door het personeelstekort in de kinderopvang is het niet voor iedere organisatie mogelijk om alle kindplaatsen ook echt in te zetten. Ook is er een toename van organisaties die besluiten om contracten met ouders op te zeggen, bijvoorbeeld omdat deze niet meer gebruik willen maken van de schijnzelfstandigen die actief zijn in de branche.

In die gevallen is het niet zo dat het aantal kindplaatsen in het LRK wordt aangepast.

kindplaatsen