Kinderopvangbranche groeit niet meer

Als het nieuwe stelsel van de (bijna) gratis kinderopvang wordt ingevoerd zal het noodzakelijk zijn dat er meer locaties en kindplaatsen beschikbaar zijn voor de kinderen. Momenteel zijn er vaak al wachtlijsten, dus belangrijk dat de branche kan uitbreiden.

Maar in het laatste kwartaal van 2022 is de groei van de kinderopvangbranche tot stilstand gebracht blijkt uit cijfers van de Kinderopvang-Wijzer. Blijkens de Stand van zaken kinderdagverblijven en Stand van zaken buitenschoolse opvang die regelmatig wordt bijgewerkt op de website komen er bijna geen locaties of kindplaatsen meer bij.

Personeelstekort

Kinderopvangorganisaties kunnen niet uitbreiden doordat voor de nieuwe locaties personeel nodig is, maar de kinderopvangbranche kampt, net als veel andere sectoren, met een groot personeelstekort. Zo is deze al jaren ongeveer 2 keer zo hoog als het personeelstekort van leraren. Bedraagt deze thans zo’n 7.000 medewerkers, naar de toekomst toe moeten er zeker nog zo’n 30.000 bijkomen als het nieuwe stelsel wordt gerealiseerd.

Het personeelstekort wordt nog verergerd door de toename van (schijnzelfstandige) zzp’ers, net als in de overige zorgsectoren en het onderwijs. Doordat tot op heden niet gehandhaafd wordt op de wet DBA kan bijna iedereen doen en laten wat deze wil, zo dat gebeurt dus ook. Medio december 2022 zijn er wel maatregelen aangekondigd die dit probleem moeten aanpakken. Momenteel kost de zzp-problematiek de branche al gauw zo’n 100 miljoen euro per jaar aan extra kosten.

Aantallen kindplaatsen

Het aantal kindplaatsen wat is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang is ook nog iets vertekend. Door het personeelstekort worden regelmatig groepen gesloten of het aantal kindplaatsen verminderd waarvoor contracten kunnen worden afgesloten. Dit wordt niet verwerkt in het LRK gezien de bureaucratische verwerking. De werkelijke hoeveelheid kindplaatsen die ingezet wordt zal dus lager zijn.