Coalitieakkoord – aankondiging (bijna) gratis kinderopvang

In het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is te lezen dat voor werkende ouders bijna gratis kinderopvang (95%) en misschien helemaal gratis 100 % komt. En rechtstreekse uitkering aan de kinderopvangorganisaties.

Enkele onderdelen uit dit akkoord:

Arbeidsmarkt en inkomen

We maken het aantrekkelijker voor ouders om werk en zorg te combineren doordat we instappen de vergoeding van de kinderopvang tot 95% verhogen voor werkende ouders. We werken ook aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt door het uitbreiden van het betaald ouderschapsverlof naar 70% , het bestrijden van zwangerschapsdiscriminatie en door beter te controleren op loonverschillen. We stimuleren de arbeidsparticipatie, meer uren of dagen werk in de week en een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities.

De volledige tekst van het coalitieakkoord is hier te lezen.