Eerste stap op weg naar (bijna) gratis kinderopvang in 2023

In 2023 zal de eerste zichtbare stap plaats vinden op weg naar de (bijna) gratis kinderopvang in 2025. In 2023 zal bij de KGU (Koppeling Gewerkte Uren) grotendeels losgelaten worden. De KGU ?? We leggen het hieronder uit.

Geschiedenis KGU

Tot en met 2011 was er geen Koppeling Gewerkte Uren bij de kinderopvangtoeslag. Als een ouder 1 uur per jaar betaald werk had, dan had de ouder het hele jaar recht op kinderopvangtoeslag. Er was dus geen beperking in het aantal uren wat de ouder als kinderopvangtoeslag kon aanvragen.

Aangezien er toen de nodige fraude en misbruik plaats vond, de crisisjaren begonnen werd hier in 2012 de KGU ingesteld.

Het aantal kinderopvanguren waarvoor je kinderopvangtoeslag mocht aanvragen werd beperkt tot een % van de betaalde arbeidsuren. Kreeg de (minstwerkende) partner 20 arbeidsuren per week betaald, dan mocht er 28 uur (=140%) kinderopvanguren bij het kinderdagverblijf of 14 (70%) kinderopvanguren bij het buitenschoolse opvang vergoed worden.

Dit was vaak verwarrend en ook lastig voor ouders met wisselende uren (flex-werkers, uitzendkrachten, oproepkrachten, zzp’ers etc). Ook ging het hierbij om “betaalde” / “aantoonbare” arbeidsuren, wat toch anders is dan gewerkte uren. Niet uitbetaalde overuren of TVT-uren telden dus niet mee.

Ook kan er gebruik gemaakt worden van een soort jaarurensystematiek. De niet-gebruikte kinderopvanguren konden verdeeld worden over het jaar. En bij werkeloosheid was er nog een overgangstermijn van 3 (of soms 6) maanden.

Kortom : lastig, moeilijk controleerbaar en was de 70 % uren norm bij de BSO gebaseerd op verkeerde / ouderwetse normen. Deze laatste werd dan ook in 2022 aangepast.

2023

In 2023 wordt dus de KGU losgelaten. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat deze voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag los via het Besluit kinderopvangtoeslag 2023 (hierna ‘het Besluit’).

De koppeling aan de gewerkte uren is voorveel ouders een ingewikkelde voorwaarde. Met name voor ouders met onregelmatige werktijden, zoals ondernemers, is het lastig in te schatten hoeveel uren per maand diegene werkt. Dit kan ertoe leiden dat ouders te maken krijgen met hoge terugbetalingen en de arbeidsparticipatie belemmeren. Het kabinet neemt deze belemmering weg, zodat het voor ouders met jonge kinderen gemakkelijker wordt om te werken.

Het werken van 1 uur per maand is voor ouders genoeg om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. Het verruimt dus voor veel ouders de mogelijkheden om kinderopvang aan te vragen.

Kosten 2023

In werkelijkheid zullen de kosten van de kinderopvang in 2023 eerder nog flink stijgen. het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag in 2023 wordt met “maar” 5,6 % verhoogd. Dit terwijl de kinderopvangbranche te maken heeft met veel hogere kostenstijgingen, net als alle andere branches. Denk hierbij aan de inflatie die boven de 10 % in 2022 bedraagt (en ook niet is doorberekend in 2022) en een stevige loonkosten stijging zullen gaan meemaken in 2023. De werkelijke kostenstijging in de kinderopvangbranche bedraagt eerder tussen de 7% en12 %.

Wilt u uitrekenen wat de netto kosten / eigen bijdrage kinderopvang is ? Download dan het gratis model van Kinderopvang-Wijzer.nl, dan kunt u uitrekenen wat de gevolgen zijn in 2023. En ook al zien wat de eigen bijdrage zou zijn indien deze slechts 4 % zou zijn.