Gratis kinderopvang ? In 2022 alleen maar duurder

Alhoewel in het regeerakkoord sprake is van de wens voor gratis kinderopvang, is in de praktijk het voor de ouders in 2022 vaak veel duurder.

De oorzaak hiervan is heel simpel : het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag stijgt in 2022 met slechts 0,5% , terwijl de werkelijke kostenstijging in de kinderopvang fors hoger zijn. En de door de kinderopvangorganisaties berekende tarieven stijgen dus fors.

Blijkens een onderzoek van Kinderopvang-Wijzer.nl zijn de gemiddelde uurtarieven namelijk met circa 2,3 % gestegen. Dit heeft tot gevolg dat de ouders met een inkomen van € 20.000 bijna 25 % meer aan eigen bijdrage gaan betalen. Er zijn zelfs uitschieters van 70 %.

Een uitgebreidere versie van de cijfers treft u op deze pagina aan.