Prinsjesdag 2022 : (bijna) gratis kinderopvang in 2025 iets goedkoper

Bij Prinsjesdag 2022 is bekend gemaakt dat het % eigen bijdrage wat werkende ouders in 2025 moet gaan betalen verlaagd wordt van 5 % naar 4 % van de kosten kinderopvang (tegen een maximum uurtarief).

In eerste instantie ging het kabinet uit van een vergoeding van 95 % van de kosten kinderopvang. Voor ouders met een laag inkomen zou dat hebben betekend dat deze er op achteruit zouden gaan van een eigen bijdrage van 4 % naar 5 %.

Haalbaarheid plannen kabinet

Naast het meer betaalbaar maken van de kinderopvang is het doel van het kabinet ook uitbreiding van het aantal kindplaatsen. De haalbaarheid van dit gedeelte van de plannen zijn zeer twijfelachtig. De branche kampt al jaren met een groot personeelstekort (thans zo’n 7.000 medewerkers) wat al nauwelijks ingevuld kan worden. Bij uitbreiding zouden er meer dan 38.000 medewerkers nodig zijn. En die zijn er eenvoudig niet. Ook heeft de branche; net als andere zorgbranches; last van de schijnzelfstandige zzp’ers die mis/gebruik maken van het gebrek aan handhaving en controle van de wet DBA.